Senin, 17 Desember 2007

ikhlas

"Padahal mereka tidak disuruh, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus,
dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat;
dan yang demikian itulah agama yang lurus." (Al Bayyinah : 5)

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. ia berkata "Rasullah saw bersabda: 'Allah berfirman: 'Aku adalah sekutu yang sungguh tidak memerlukan sekutu. Barang siapa berbuat kebaikan dengan menyertakan sekutu lain selain-Ku (sebagai tujuannya), maka Aku meninggalkan dia dan sesuatu yang dia sekutukan dengan-Ku itu.' "
Dalam riwayat lain ada tambahan; 'Aku berlepas darinya dan dia menjadi hamba sesuatu yang karenanya ia beramal.'

Tidak ada komentar:

Posting Komentar