Jumat, 30 Desember 2016

Sedekah Setiap Hari

Khudz min 'amwaalihim shadaqatan tuthahhiruhum wa tazakkiihim bihaa wa shalli `alayhim. (at-Taubah:103) "Ambillah sedekah dari kekayaan mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengan sedekah itu, dan berdoalah kepada Allah bagi mereka. "  

Ambillah sedekah dari mereka sedekah dalam bentuk apa saja. Jika kalian mempunyai warung makan, berikan makanan, jika kalian mempunyai toko pakaian, sedekah dengan pakaian. Dan jika seorang membantu orang lain, itu juga sedekah. Kita dapat melindungi diri kita dari api neraka dengan sedekah bahkan dengan memberikan sebutir kurma. Bahkan dalam hadits dikatan ittaquu an-naara wa law bi syaqqi tamr, 'selamatkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan separuh butir kurma'. 

Wa 'l-kalimatu 't-tayyibatu shadaqah, berbicara yang baik adalah sedekah. Kulli khutwatin tamshii bihi ila 's-shalaat sadaqah, setiap langkah kalian untuk melakukan salat berjamaah atau sendiri adalah sedekah."

 Kita beruntung karena Allah memberi banyak jalan untuk mendekati-Nya melalui sedekah. Dan sedekah adalah jalan menuju Surga.

 Innama khuliqa kulli min bani adam `ala 360 mafsalan, faman kabbarallah wa hamadallah wa sabahallah w 'astagfarallah wa `azal hajaran min thariiq an-naas, aw syawqata aw `azhman `an thariiq an-naas wa amr bi 'l-ma`ruuf wa nahaa `ani 'l-munkar `adada tilka 's-sittiin wa tsalaatsa mi'ata sulaamii fa-innahu yamsyii yawmaydzin wa qad zuhziha `ani 'n-naar. "Setiap anak cucu Adam diciptakan dengan tiga ratus enam puluh persendian; barang siapa yang mengagungkan Allah, memuji dan menyatakan keesaan Allah, bertasbih dan memohon ampunan Allah, dan menyingkirkan batu, atau duri, atau tulang dari jalan yang dilalui orang, dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar sampai sejumlah tiga ratus enam puluh, ia akan mendapati dirinya dijauhkan dari Neraka."

Tidak ada komentar:

Posting Komentar